Call us: 00-34-958-763900

Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (RGPD) UE 2016/679 (25 mei 2018), informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen worden opgenomen in onze contacten database. Als u wilt, kunt u de rechten van toegang, rectificatie, schrapping, beperking van behandeling, portabiliteit en oppositie, voorzien in de wet, uitoefenen door een e-mail te sturen naar lechienandalus@gmail.com of een brief aan Le Chien Andalous / JM van Splunter, met adres in Urb. Las Lomas 14, 18412 Bubión (Granada), Spanje.